Een hond succesvol opvoeden

Hond commando'sVoor een harmonieus samenleven van mens en hond Het begrip voor het wezen van de hond is heel belangrijk voor een samenleven in harmonie van mens en hond. Honden ‘gehoorzamen’ aan bepaalde aangeboren gedragswetten; hun gedrag valt niet in te delen volgens onze waardeoordelen.

Vaak worden er in de opvoeding en houding onbewuste fouten gemaakt die leiden tot fout gedrag van de hond dat dan foutief aan de hond wordt toegeschreven. In zo’n geval heeft de hond alleen gehoor gegeven aan zijn natuurlijke instinct. Niet hij, maar de mens heeft dus een fout gemaakt.

Een verdere belangrijke eis voor een opvoeding die is afgestemd op gedrag is kennis over het leergedrag van de hond. Zeker kent u de uitspraak van veel vertwijfelde hondenbezitters: “Mijn hond luistert alleen als hij dat wil.”

Juist dit is een belangrijke basis voor de succesvolle opvoeding: het komt erop neer de hond ertoe te brengen dat hij wil. Leren en handelen hebben motivatie nodig. Om deze te creeëren, is de hoofdtaak een aan de soort aangepaste, geweldloze hondenopvoeding.